Poker Regels

In het pokerspel draait het grotendeels om de handeling van het inzetten. Om dit alles in goede lijnen te laten verlopen is er een protocol ontwikkeld om de snelheid van het spel te bevorderen en verwarring te verminderen. Daarnaast vergroot het de veiligheid tijdens het spelen. Ongemakkelijke of onduidelijke situaties worden door vastgestelde poker regels voorkomen. De verschillende pokerspellen worden gespeeld met behulp van verschillende soorten inzetten en kleine variaties in de etiquette tussen de verschillende poker rooms. Voor het grootste gedeelte worden de volgende regels nageleefd door de meerderheid van de poker spelers.

Verloop van het pokerspel

In een pokerspel zijn spelers één voor één aan zet, in rotatie met de klok mee (wanneer iemand voor zijn beurt spreekt kan dit een negatieve invloed hebben op het spel). Wanneer een speler aan de beurt is, wordt zijn eerste mondelinge verklaring of handeling voor de actie als bindend gezien. Deze regel voorkomt dat een speler zijn actie kan wijzigen als hij heeft waargenomen hoe andere spelers hierop reageren.

Tot het moment waarop de eerste inzet wordt geplaatst, mag iedere speler ‘checken’ (geen inzet plaatsen) of ‘openen’ (de inzet openen). Nadat de eerste inzet is geplaatst mag iedere speler zijn hand ‘folden’ (de kaarten worden weggelegd en de speler deelt niet meer mee aan het spel). Natuurlijk mag een speler de inzet ook callen of ‘raisen’ (het verhogen van de oorspronkelijke inzet).

Een speler kan folden door zijn kaarten op te geven. Sommige spellen hebben speciale regels als het gaat om het folden van de hand, bijvoorbeeld in Stud Poker. In Stud Poker moet een speler dan één open kaart, met de beeldzijde naar beneden leggen. Een speler kan checken door een kloppende beweging te maken op de tafel of een gelijksoortige beweging. Alle andere inzetten vinden plaats doordat een speler chips voor zich neerlegt op de tafel, maar niet direct in de pot. (‘splashing de pot’, voorkomt dat andere spelers de ingezette hoeveelheid kunnen verifiëren).

De pot openen

De handeling om de eerste vrijwillige inzet te plaatsen in een inzetronde, wordt het openen van de ronde genoemd. In de eerste inzetronde wordt dit ook wel het openen van de pot genoemd, maar in spellen waar de blinde inzetten gemeenschappelijk zijn wordt dit niet zo genoemd. Hierbij wordt het gewoon beschouwt als het callen van de ‘big blind’. Sommige poker varianten hebben speciale regels voor het openen van een ronde, die niet gelden voor andere inzetten. Zo kan een spel een inzetstructuur hebben voor het openen van een ronde, die niet geldt voor andere weddenschappen. Bij sommige varianten moet een speler bijvoorbeeld een paartje Boeren of hoger hebben om de pot te kunnen openen.

Callen

Bij een call zet je evenveel in als een eerdere inzet of als een eerdere raise. Een inzetronde eindigt pas als alle spelers het gelijke aantal chips hebben ingezet of als spelers hun kaarten hebben gefold en niet meer deelnemen aan het spel. Wanneer geen enkele speler de call of raise van een andere speler callt, dan wint deze speler automatisch de pot.

De tweede en latere calls voor een specifiek inzet bedrag worden soms ‘overcalls’ genoemd. Deze term wordt soms ook gebruikt om een call van een speler te omschrijven die al geld voor deze ronde in de pot heeft ingezet. Wanneer een raise wordt gecalled door een speler, zonder dat deze speler die ronde al geld in de pot geïnvesteerd te heeft, dan wordt dit een ‘cold call’ genoemd. Bijvoorbeeld: Roberto zet in, Michiel raised en Daniel called. Daniel called in dit geval twee inzetten ‘cold’. Wanneer een speler met een sterke hand called in plaats van raised, wordt dit een ‘smooth call’ genoemd of een ‘flat call’. Dit is een vorm van ‘slow play’. Wanneer een speler called terwijl hij weet dat hij niet de beste hand heeft, wordt dit een ‘crying call’ genoemd.

In openbare poker rooms en casino’s, waar verbale verklaringen als bindend worden gezien, is het woord ‘call’ een bindende verklaring. Wanneer je in een openbare poker room zegt: “Ik call” en vervolgens $100,- raised, dan wordt dit als een ‘string raise’ gezien en is dit dus niet toegestaan. Wanneer een speler zegt: “Ik call”, dan is de speler verplicht om te callen en mag deze niets anders doen dan callen.

Checken

Wanneer niemand de inzetronde heeft geopend, dan kan een speler checken, wat gelijk staat aan het callen van de vorige inzet van niks. Wanneer een speler checkt, dan weigert deze een inzet te plaatsen, wat inhoudt dat de speler de inzet niet wil openen, maar wel zijn kaarten wil behouden en nog steeds het recht heeft om in een later stadium te callen of te raisen. In spellen waarbij er wordt gespeeld met blinds, is het niet toegestaan dat spelers in de eerste inzetronde checken, omdat de blinds ‘live’ inzetten zijn die moeten worden gecalled of geraised om in de hand te blijven. Een speler die de big blind heeft geplaatst, heeft nog altijd het recht om in de eerste inzetronde te raisen. Wanneer deze speler niet wil raisen, dan kan hij checken. Wanneer alle spelers checken, dan is de inzetronde voorbij zonder dat er extra geld in de pot is gekomen (dit wordt vaak een gratis ronde of gratis kaart genoemd). Een veelvoorkomende manier om te checken is door een tikkende of kloppende beweging op tafel te maken. Dit kan zowel met een vuist, knokkels of een open hand.

Raisen (verhogen)

Raisen houdt in dat een speler de grootte van de inzet, die nodig is om in de pot te blijven, verhoogt en daarmee spelers dwingt om meer geld in de pot te stoppen om in de hand te blijven. Wanneer het huidige inzetbedrag nog niks is, dan wordt dit gezien als het openen van de pot of de openingsinzet. Wanneer een speler een tweede raise (zonder het meetellen van de openingsinzet) maakt, wordt dit gezien als een re-raise.

Standaard pokerregels vereisen dat een raise op zijn minst gelijk moet zijn aan het bedrag van de vorige inzet of raise. Als een speler bijvoorbeeld $5,- inzet, dan kan een speler raisen door nog eens $5,- (of meer) in te zetten. Een speler mag in dit geval niet raisen met slechts $2,-. Het primaire doel van deze minimale raise regel is, dat vertragingen in het spel door ‘overlast’ worden voorkomen. Met overlast wordt in dit geval bedoeld dat een speler bijvoorbeeld met $1,- raised, nadat een andere speler met $50,- heeft geraised. Dit heeft namelijk weinig effect op de actie, maar kost wel veel tijd aangezien alle andere spelers opnieuw moeten calen. Deze regel wordt overschreven door ‘tafel inzet regels’, zodat een speler wel mag raisen met $2,- indien dit al zijn resterende chips zijn.

In de meeste casino’s hebben fixed-limit en spread-limit spellen een beperkt aantal raisen die zijn toegestaan in een enkele inzetronde (meestal drie of vier, inclusief de openingsinzet van de ronde). In bijvoorbeeld een casino met een drie-raise regel: wanneer een speler een openingsinzet maakt voor $5,-, de volgende speler raised met $5,- en maakt het totaal $10,-. Een derde speler raised nog eens $5,- en een vierde speler raised nog eens $5,- wat de totale pot $20,- maakt. Op dit punt is het niet meer toegestaan om te raisen in deze ronde. Het is gebruikelijk dat deze regel niet meer van toepassing is wanneer er slechts twee spelers over zijn aan de tafel (dit wordt heads-up genoemd), aangezien iedere speler dan steeds de laatste raise kan callen als deze dit wenst. Pot-limit en no-limit spellen hebben geen limiet voor het aantal keren dat er geraised wordt. Het is niet mogelijk dat een speler minder called dan het bedrag dat er geraised is.

Folden

Folden houdt in dat een speler zijn kaarten weglegt en niet meer deelneemt aan de huidige pot. De speler die zijn kaarten gefold heeft hoeft dus geen inzet meer te plaatsen, maar kan ook niet meer winnen. Folden kan worden gedaan door uit te spreken om te folden, of om de kaarten (met de beeldzijde naar beneden) bij de andere gefolde kaarten te leggen. Bij Stud Poker is het gebruikelijk dat een speler al zijn kaarten dichtdraait wanneer hij fold. In sommige casino’s is het bij Stud Poker gebruikelijk dat een speler zijn kaarten aan de dealer geeft wanneer er wordt gefold. De dealer laat vervolgens de bovenste kaart aan de spelers zien voordat de hand in de ‘muck’ wordt gegooid.