Limieten

Inzet limieten (limits) gelden voor het bedrag waarmee een speler mag openen of raisen. Deze limieten komen voor in vier verschillende vormen: no limit, pot limit, fixed limit en spread limit. Alle vier van deze limieten hebben een minimum inzet alsmede de genoemde maxima. Daarnaast hebben zij ook een gezamenlijke inzeteenheid, wat de kleinste denominatie is waarin inzetten kunnen worden gemaakt. Het is bijvoorbeeld gebruikelijk dat er voor spellen met inzetlimieten van $20 en $40, minimale inzet eenheden van $5 worden gebruikt, zodat alle inzetten veelvouden van $5 moeten zijn. Dit gebeurd om het spel te vereenvoudigen. Het is voor sommige spellen ook gebruikelijk om een bring-in te hanteren die minder is dan het minimale inzetbedrag voor andere inzetten. In dit geval mogen spelers de bring-in callen, of mogen ze de bring-in raisen naar het volledige bedrag voor een normale inzet. Dit wordt ‘completing the bet’ genoemd.

Fixed Limit

In een spel waarbij er wordt gespeeld met een fixed limit inzetstructuur, bepaalt een speler alleen of hij wil inzetten of niet, het in te zetten bedrag is al bepaald volgens de regels. Om de mogelijkheid te bieden om te bluffen, wordt het fixed inzet bedrag op bepaalde punten in het spel verdubbeld. Dit dubbele inzetbedrag wordt aangeduid als een ‘big bet’.

Bijvoorbeeld, een spel van vier rondes dat wordt aangeduid als “20 en 40 limit” (meestal wordt dit geschreven als $20/$40), mag vaststellen dat elke inzet in de eerste twee rondes $20 is en dat elke big bet, die wordt gebruikt in de derde en vierde ronde; $40 is. Dit bedrag geldt voor iedere raise, dus niet voor het totale bedrag in een ronde. Een speler mag dus $20 inzetten en geraised worden met $20, waarna er weer wordt gere-raised met $20, zodat het totale pot bedrag voor die ronde uitkomt op $60.

Spread Limit

Een spel dat wordt gespeeld met een spread-limit inzet structuur, staat spelers toe om elk bedrag te raisen, binnen een bepaald bereik. Dit bereik wordt van tevoren aan iedereen uitgelegd zodat iedereen weet wat de maximale inzet kan zijn in een inzetronde. Het spelen van spread-limit games vereist enige zorgvuldigheid, om geen tells weg te geven van de inzetten die je maakt. Beginners verraden zich meestal erg snel door hoog in te zetten met sterke handen en laag in te zetten met zwakke handen. Het is ook moeilijker om andere spelers uit de pot te dwingen met grote inzetten.

Bijvoorbeeld: een game dat ‘one to five limit’ wordt genoemd, staat het toe dat iedere inzet ergens tussen de $1 en $5 inzit. Deze limieten zijn doorgaans groter in latere rondes van spellen met meerdere rondes. Een spel kan bijvoorbeeld ‘one to five, ten on the end’ heten, wat betekend dat het in vroege inzetrondes is toegestaan om $1 tot $5 in te zetten en dat het in late inzetrondes is toegestaan om tussen de $1 en $10 in te zetten.

Er bestaat een variatie op spread-limit die bekend staat onder de naam: ‘California Spread’. Hier is het bereik veel groter, bijvoorbeeld 3-100 of 10-1000. De maximale buy-in is gelijk aan de grootte van het limiet, dus in een 3-100 game is de maximale buy-in $100. Dit zorgt er in feite voor dat de eerste hand ‘no-limit’ is. Zoals de naam al doet vermoeden, wordt California Spread gespeeld in California, waar de lokale wetten no-limit verbieden.

Pot Limit

In een pot-limit game kan geen enkele speler meer raisen dan de grote van de pot, die bestaat uit:

1. Chips die afkomstig zijn uit voorgaande inzetrondes (de start pot);
2. Voorafgaande actie in de afgelopen inzetronde;
3. Een call van de speler die de raise maakt.

Dit sluit niet uit dat een speler minder mag raisen dan het maximum, zolang het bedrag van de raise maar gelijk is, of groter is, dan iedere voorgaande inzet of raise in dezelfde inzetronde. Het maken van een maximale raise wordt ‘raising the pot’ of ‘potting’ genoemd en kan worden aangekondigd door de actieve speler door te zeggen: “Raise pot” of simpelweg “Pot”.

De pot inzetten
Stel je voor dat alle spelers hun inzet in het midden van de tafel plaatsen en wanneer het de beurt is van de laatste speler, hij zegt: “Ik call”, waarop hij zijn call bij de rest van de pot gooit en vervolgens zegt: “en ik raise de pot”. De dealer moet dan tellen hoeveel geld er in het midden van de tafel ligt en de speler die heeft geraised moet dat bedrag dan inzetten. Dat kost onnodig veel tijd om na te tellen. Dat is wat het zeggen van “Pot” eigenlijk betekend. Op die manier maak je de inzet, zonder te worden beschuldigd van een ‘string bet’.

Als er $20 in de pot zit aan het begin van een inzetronde in een $2/$5 pot limit game en als speler A $5 inzet, dan mag speler B de pot raisen en $35 inzetten, door het nieuwe bedrag van de pot te laten uitkomen op $60. Dit is afgeleid van de vorige actie van $20: de $5 inzet van speler A, de call van $5 van speler B en de pot raise van $30 van speler B ($20+$5+$5+$30=$60). Houd er echter rekening mee dat $60 de nieuwe pot is. De “Pot” inzet van speler B kost hem $35.

Alleen pot limit games staan het toe dat de dealer, op verzoek, aangeeft hoeveel er in de pot zit en wat het bedrag is van de pot raise, voordat deze wordt gemaakt. De dealer is ook nodig om elk bedrag dat de maximale raise overschrijdt, terug te schuiven naar de speler. Het bijhouden van deze zaken kan schrijnend zijn, als de actie wordt verhit. Er zijn echter eenvoudige berekeningen die een dealer of speler in staat stellen om het maximale raise bedrag bij te houden. Na de berekening een aantal keren te hebben geoefend is het niet zo moeilijk meer om alle actie aan de tafel bij te houden.

Het berekenen van de pot
De formule die wordt gebruikt bij het inzetten van de pot is (3L+T)+S=M. In deze formule worden de volgende gegevens gebruikt:
– L= laatste inzet
– T=trail (actie voorafgaand aan de vorige inzet)
– S=de starting pot (de actie van de vorige ronde)
– M=maximale raise.

We kijken naar de volgende situatie naar de actie van speler D:
– De laatste inzet was gemaakt door speler C ($35), dus L=$35.
– De ‘trail’ is het totaal van speler A+speler B ($5 + $35), dus T=$40.
– De startende pot is $20, dus S=$20.
– De waarde van M (maximale raise) is $165.

Dit zorgt voor de volgende invulling van de formule: (35*3)+40+20=$165.

No Limit

Een spel dat gebruik maakt van een no-limit inzet structuur, staat het toe dat iedere speler zoveel inzet als deze zelf wil, totdat zijn hele stack op het spel staat. Dit mag gedurende ieder moment van het spel, wanneer de speler aan zet is. Er is normaal gesproken wel een minimale openingsinzet. In no-limit is de minimale raise voor het openen van de pot het dubbele van de big blind. Wanneer er in een inzetronde geraised wordt moet deze op zijn minst even hoog zijn als de voorgaande raise.

No Limit is het spel waarbij alles in één keer kan worden ingezet op elke moment van de hand. Dit maakt het een onvoorspelbaar spel. Het maakt niet uit in welke inzetronde de inzet wordt geplaatst. Voor de flop kan er al all-in worden gegaan of een extreem hoge raise worden geplaatst. De speler is vrij om te bepalen hoeveel deze inzet.

Cap Limit

Handen in cap limit, of in een ‘capped’ structuur, worden op exact dezelfde wijze gespeeld als in een regulier no limit of pot limit spel, totdat een voorafgesteld maximum per speler is bereikt. Als eenmaal de inzet ‘cap’ is bereikt, dan worden alle spelers die nog in de hand betrokken zijn, beschouwt als all-in, waarna de resterende kaarten worden gedeeld zonder dat er nog mag worden ingezet.

Bijvoorbeeld in een $1/$2 NL ($60 cap): Speler A zet $1 in als de small blind. Speler B heeft de $2 big blind. Speler C raised naar het maximum van $60, waarna speler A en B deze raise alleen nog maar kunnen callen (respectievelijk $59 en $58). Mochten de spelers A en B callen dan mag er niet meer ingezet worden gedurende de hand en de winnaar zal dus $180 winnen. Cap limit spellen maken gebruik van precies dezelfde actie en strategieën als no limit of pot limit spellen, maar dan zonder een hele stack op het spel te zetten in één enkele hand. De stackgrootte is dan ook minder van belang bij Cap Limit.