Baccarat

Voor vele gokkers kan Baccarat lijken op een ingewikkeld en mysterieus spel dat nogal vreemd van aard is. De reden hiervoor is dat het spel slechts een nietje lijkt in de vele grote casino’s, zowel online als offline en het spel voor vele spelers relatief onbekend is. Het is een vrij standaard kaartspel dat van oorsprong uit het Europese spel “Chemin de fer”, dat wordt bepaald door de strikte regels van de dealer en de speler, afkomstig is. Wat dit spel zo eenvoudig maakt, is dat spelers in feite niet de regels meester hoeven te worden om het spel te kunnen spelen. In feite is de enige beslissing die een speler moet maken, voor wat hij inzet en voor hoeveel.

Verschil met blackjack

Het spel verschilt erg van Blackjack in de zin dat spelers een beslissing moeten maken al voordat de kaarten zijn gedeeld. De speler moet dan beslissen om in te zetten op zijn eigen kaarten, op die van de dealer of op een gelijkspel. Nadat dit is gebeurd, is het enige wat de speler hoeft te doen; achterover leunen en kijken naar alle actie recht voor zijn ogen.

Doel van het spel

Baccarat wordt gespeeld met één doel: het hebben van twee of drie kaarten die samen de waarde van 9 moeten hebben, of in ieder geval zo dicht mogelijk bij de 9 moeten zitten. Als een speler twee kaarten krijgt gedeeld die in totaal de waarde van 9 hebben, dan wordt de hand als een “natuurlijke” gezien en wordt deze beschouwt als onverslaanbaar. Zelfs al krijgt de bank ook een 9. De tweede sterkste hand in Baccarat is een hand met twee kaarten, die samen een waarde van 8 hebben. Dit wordt ook een natuurlijke hand genoemd. Als er een gelijkspel optreedt wint noch de speler of dealer.

De waarde van de kaarten

Alle plaatjes hebben in Baccarat een waarde van 0, evenals de tienen. Azen hebben een waarde van 1 en alle andere kaarten hebben hun eigen waarde. Wanneer je hand een totaal bereikt van 10, dan wordt de 10 buiten beschouwing gelaten. Wanneer je bijvoorbeeld een hand hebt met een 5 en een 9 (dus een totaal van 14), dan wordt de waarde van je hand geteld als 4 en niet als 14. Alle handen worden dus gescoord van 0 tot 9, zonder uitzonderingen.

In een casino Baccarat spel worden zes tot acht pakjes kaarten gebruikt. De kaarten worden allemaal door elkaar geschud en vervolgens in een bedekte box gestopt die bekend staat als “shoe”. Eén van de formaliteiten in Baccarat is dat elke speler een gelijke kans heeft tegenover de shoe. Maak je geen zorgen, als je nieuw bent in het spel en niet zeker weet wat je moet doen, dan zal de dealer je altijd helpen. Een speler die de shoe op dat moment behandeld speelt samen met de bank en niet tegen de bank. Als een speler weigert om de shoe te behandelen, dan is hij of zij natuurlijk vrij om dit te doen.

Het verloop van het spel

Een spel Baccarat begint met twee kaarten die aan elke speler worden gedeeld en twee kaarten aan de dealer. Afhankelijk van de initiele waarde van de hand, kan de speler en banker ervoor kiezen om nog één extra kaart gedeeld te krijgen om de hand te versterken. Er mag slechts één extra kaarten worden gedeeld, in tegenstelling tot Blackjack, waar spelers zoveel kaarten mogen trekken als ze willen tot het moment dat ze passen of kapot zijn. De winnende hand in Baccarat is de hand die een waarde van 9 heeft, of het dichtst bij de waarde van 9 in de buurt komt.

Als de speler of de bankier in eerste instantie een hand krijgt met de waarde van 9, op de eerste twee kaarten, dan wordt dit zoals gezegd gezien als een natuurlijke hand en moet de hand blijven staan. Indien geen van beiden een natuurlijke hand krijgt, dan mogen er extra kaarten worden gepakt. Er wordt alleen een andere kaart gedeeld als de waarde van de hand 5 of lager is. De hand moet passen als de eerste twee kaarten een waarde hebben van 6 of meer. De bankier hanteert regels die lichtelijk afwijken van de normale spelregels. Als de bankier een initiële hand krijgt van 0,1 of 2, dan moet er een extra kaarten worden gepakt. Wanneer zijn initiële hand een waarde van 3 t/m 6 heeft, dan hangt het trekken van een nieuwe kaart af van of de andere spelers wel of geen kaart hebben getrokken. Daarnaast is het ook van belang wat de waarde van deze getrokken kaart dan is.