Blinds in poker

Een blind of een blinde inzet is een geforceerde inzet, die door één of meer spelers in de pot wordt gelegd, voordat de deal begint. Dit stimuleert de inzetten die er gedurende het spel worden gemaakt. De meest voorkomende vorm van blinds in de inzetstructuur, is waarbij er gebruik wordt gemaakt van twee blinds; de speler links van de dealer plaatst een blind die de waarde heeft van de halve minimale inzet en de speler daarnaast plaatst een blind die gelijk is aan de hele minimale inzet.

Dit is de ‘two-blind’ structuur, in sommige gevallen met antes, die het meest voorkomt in gemeenschappelijke poker spellen zoals Texas Hold’em. Soms wordt er slechts één blind gebruikt en soms worden er zelfs drie blinds gebruikt (dit zie je soms in Omaha). In het geval dat er wordt gespeeld met drie blinds (meestal één kwart, één kwart en een halve minimale inzet), gaat de eerste blind op de button. Deze wordt dus betaald door de dealer.

In sommige fixed-limit en spread-limit spellen, vooral als er gebruik wordt gemaakt van drie blinds, kan het bedrag lager zijn dan het normale inzet minimum. Spelers die aan de beurt zijn na een kleine blind, hebben het recht om de blind te callen zoals deze is, ook al is deze minder dan het minimale bedrag dat zij moeten inzetten. Ze mogen ook het bedrag verhogen, door hetzelfde in te zetten als het normale minimum. Dit heet ‘completing the bet’. Bijvoorbeeld: een limit spel, met een minimale inzet van $5,- heeft blinds van $1,- en $2,-. Spelers die na de blinds aan de beurt zijn mogen of de $2,- callen, of raisen naar $5,-. Nadat de inzet is verhoogd naar $5,-, moet de volgende raise $10,- zijn, met in acht neming van de normale limieten.

Een voorbeeld

In een $2 – $4 limit spel, plaatst de eerste speler aan de linkerzijde van de dealer een small blind van $1,-, waarop de volgende speler daarnaast de big blind van $2,- plaatst. Nadat de kaarten zijn gedeeld, begint het spel met de derde speler links van de dealer, die of $2,- moet callen, folden of raisen. Als de beurt is aangekomen bij de speler die $1,- moest inzetten, dan heeft hij de keuze om er $1,- bij te leggen (callen), de hand weg te gooien of te raisen. Als er niet is verhoogd wanneer de beurt aankomt bij de big blind, dan heeft hij de mogelijkheid om te checken of te raisen. Dit recht om te raisen komt slechts één keer voor. Als zijn raise wordt gecalled door iedere speler, dan sluit de eerste inzetronde zoals gebruikelijk.

Net als een gemiste ante, kan een gemiste blind van een speler (doordat deze tijdelijk afwezig was), ook worden aangeduid door gebruik te maken van een speciale button. Wanneer de speler terugkeert aan tafel moet hij een blind betalen die geldt voor de volgende ronde waarin hij weer meespeelt. Let op dat dit alleen geldt voor het tijdelijk afwezig zijn. Wanneer een speler de tafel permanent verlaat, dan gelden er andere regels die van toepassing zijn op de blinds en de button.

Als een speler in de blinds het spel verlaat

Als één of meer spelers de small en big blinds voor een hand plaatsen en na die hand het spel permanent verlaten (door uitgeschakeld te worden in een toernooi, of door het voor gezien te houden in een openbare poker room), dan is er een aanpassing nodig in de positionering van de blinds en de button. Er zijn drie gebruikelijke regels om dit te bepalen:

Vereenvoudigd
De dealer button verplaatst zich naar de eerste volgende actieve speler aan de linkerzijde, waardoor de small blind en de big blind worden betaald door de eerste twee spelers die daarnaast zitten. Dit is de makkelijkste manier om bij te houden en roteert de button altijd. Deze manier resulteert echter in gemiste blinds. Bijvoorbeeld: een speler die ‘under the gun’ zit, moet de kleine blind betalen als de speler in de big blind uitgeschakeld wordt of van tafel gaat. Deze speler mist dus de big blind, die hij wel betaald zou hebben als de opgestapte speler nog in het spel betrokken was. Hetzelfde geldt voor een speler in de kleine blind die wordt uitgeschakeld. Dit zorgt ervoor dat de speler in de grote blind de button krijgt, waardoor hij de kleine blind mist. In het speciale geval als drie spelers in een toernooi worden gereduceerd naar twee spelers die overblijven voor de showdown, worden alle overgebleven blinds van de vorige rondes weggestreept en betaald de speler op de button de smalle blind.

De verplaatsende button
Net als in de vereenvoudigde manier, verplaatst de button zich naar de eerste volgende actieve speler aan de linkerzijde en verplaatsen de blinds zich naar de eerste twee spelers die daarnaast zitten. In tegenstelling tot de manier hiervoor, worden alle gemiste blinds, betaald door de speler die wordt overgeslagen, aangezien zij deze nog verschuldigd zijn. Elke blind die een speler mist door een grotere blind, wordt betaald door de speler in de volgende hand. Dit is de meest complexe regel om te hanteren, vooral als er meerdere spelers de tafel verlaten. Het is echter wel de meest eerlijke manier als het gaat om de blinds en het roteren van de actie.

De ‘Dead Button’
Plaatsen aan tafel die vrijkomen door spelers die de small blind of de big blind zouden betalen, of de button zouden krijgen in de volgende hand, blijven open voor het verplaatsen van de blinds en de button. Dus de small blind mag niet betaald worden in de daaropvolgende hand als de speler door het verlaten van de tafel de small blind niet meer plaatst. Hierdoor wordt de blind ‘dood’ verklaard. Aan de andere kant is er altijd een big blind, zelfs als de plek vrij komt door een speler die de tafel verlaat. In dit geval is de speler aan zijn linkerzijde de big blind. Als de dealer button zich verplaatst naar een lege plaats, dan wordt deze ook ‘dood’ verklaard, waardoor de laatste actieve speler voor de lege plaats het voorrecht heeft om de actie te openen. In toernooien kan een dergelijke situatie wanneer de blinds ‘dood’ worden verklaard, leiden tot een erg strategische situatie als het gaat om de laatste actie. Daarnaast is het moeilijk bij te houden als tafels ‘open’ zijn en spelers kunnen komen en gaan, zoals in een casino.

In toernooien zijn de ‘dead button’ en verplaatsende button gebruikelijk (vervangende spelers maken meestal geen deel uit van het toernooi). Online cash games maken doorgaans gebruik van de vereenvoudigde verplaatsende button, aangezien andere methodes moeilijker zijn om bij te houden. Daarnaast kunnen andere regels worden misbruikt door spelers wanneer zij constant komen en gaan.

Casino poker rooms, waar speler kunnen komen en gaan, maken meestal gebruik van elk van deze drie regels, hoewel de verplaatsende button het meest gebruikelijk is. Als een andere speler direct de plaats in neemt van een speler die is vertrokken, dan heeft deze speler de keuze om direct de blinds te plaatsen of om in de ‘sit out’ modus te gaan en te wachten totdat hij aan de beurt is met de blinds. De stoel blijft dan in feite dus leeg ten gunste van de blinds. Sommige poker rooms staan het niet toe dat nieuwe spelers direct in de ‘sit out’ modus gaan, aangezien dit sterk in het voordeel is van de nieuwe speler. De speler kan namelijk een aantal handen meekijken zonder te spelen en komt binnen in een erg late positie (in de eerste hand ziet de speler alle acties, behalve die van de dealer). Om deze reden moeten nieuwe spelers meestal een ‘live’ big blind plaatsen om deel te mogen nemen aan het spel, ongeacht de positie aan tafel. Er bestaan ook andere variaties op deze regels.

Als er maar twee spelers zijn

De normale regels, als het gaat om het plaatsen van de blinds, gelden niet als er nog maar twee spelers over zijn aan de tafel. De speler op de ‘button’ is altijd de small blind en de andere speler moet de big blind betalen. De speler op de button is daardoor als eerste aan zet voor de flop, maar als laatste aan zet voor alle daaropvolgende rondes.

Er is ook een speciale regel voor het plaatsen van de button, als het aantal spelers aan tafel krimpt tot twee spelers. Als er drie of meer spelers zijn betrokken in de hand en als er aan het einde van de hand één of meer spelers worden uitgeschakeld, zodat er nog maar twee spelers overblijven voor de volgende hand, kan het zijn dat de positie van de button wordt aangepast om het heads-up spel te beginnen. De big blind blijft zich altijd verplaatsen, waardoor de dealer button mee verplaatst.

Bijvoorbeeld: In een spel met drie spelers is Roberto de button, Michiel de small blind en Daniel de big blind. Als Roberto de tafel verlaat, dan wordt Michiel in de volgende hand de big blind en de button slaat Michiel over en komt bij Daniel terecht. Aan de andere kant, als Daniel de tafel verlaat, dan zal Roberto de big blind worden en zal Michiel de button krijgen en moet dus voor de tweede keer op rij de small blind betalen.

Kill Blind

Een ‘Kill Blind’ is een speciale blinde inzet van een speler, die leidt tot de ‘kill’ in een ‘kill game’ (zie hieronder). Meestal is deze blinde inzet twee keer zo groot als de big blind of de minimum inzet (bekend als de ‘full kill’), maar kan ook 1,5 keer de big blind zijn (een ‘half-kill), of elk ander bedrag volgens de huisregels. De blind is ‘live’, wat inhoudt dat de speler die als laatste aan zet is in de openingsronde deze blind plaatst. Andere spelers moeten het bedrag van de kill blind betalen om mee te kunnen spelen. Zoals elke speler een ‘kill’ kan veroorzaken, kan het voorkomen dat een speler een kill blind moet plaatsen als deze ook al één van de andere blinds heeft geplaatst. De regels verschillen over hoe hiermee wordt omgegaan.